Navodila in novosti v verziji ciciCAD 2.5
 

 • Orodjarna je razširjena. Nova sta gumba za delo s večravninskimi predlogami in za vklop spletnega pregledovalnika
   
 • Prikaz ciciCAD-ove domače strani. S pritiskom na ikono preko spletnega pregledovalnika prikažemo ciciCAD-ovo domačo stran (je nastavljiva)
   
 • Možnost zaščite shranitve nastavitev z geslom. Geslo je kodirano. Uporabno predvsem v pedagoške namene (uporabniki ne morejo spremeniti privzetih nastavitev).
 • Možnost zaščite slike pred spreminjanjem z geslom. Sliko je možno videti in po njej listati po skupinah/straneh, ni je pa možno spreminjati, shraniti v drug zapis in označevati elemente ter jih kopirati preko odložišča
   
 • Možnost zaščite posameznih skupin pred spreminjanjem (podobno izbiri "Freeze Layer" iz programa AutoCAD). To omogoča pravilno delovanje pomožnih črt in pa predlog (zaščiti jih pred izbiranjem in spreminjanjem).
   
 • Možnost listanja (pregledovanja) po skupinah. Ta funkcija je razširjena s popolno podporo risanju v tem načinu pregledovanja, kar je posebnost ciciCADa in tega ne zasledimo v podobnih programih. To pa omogoča popolnoma nov način uporabe programa: več "strani" v eni .DFT datoteki. Nova bližnjica: <F5> poveča/pomanjša ta dialog za listanje.
      NOVO
 • Ta dialog ima dve stanji:

  • pregled (ki je manjši)
  • načrtovanje, k vključuje tudi pregled

   

Pregled

Tu so prisotne kontrole za (od leve proti desni):

 • gumb "na prvo stran"
 • gumb "na prejšnjo stran"
 • oznaka "ime trenutne strani"
 • gumb "na naslednjo stran"
 • gumb "na zadnjo stran"
 • gumb "igraj/ustavi" - s tem gumbom se zažene "animacija", tj. prikazovanje strani ene za drugo v enakomernih časovnih razmakih
 • gumb "podrobnosti" - s tem gumbom se preklopi iz "pregleda" v "načrtovanje", kjer je poleg teh funkcij še nekaj dodatnih.
 • gumb "izhod" - zapre dialog in preide iz načina risanja po straneh nazaj v normalen način.
     

  Načrtovanje

     

  Poleg kontrol iz Pregleda so tu dodatno še kontrole, ki so namenjene predvsem uporabi skupin kot "strani":

  • vpisno polje "ime nove strani" - sem se lahko vpiše ime nove strani preden se le-ta naredi s pritiskom na enega od gumbov poleg: Prazna stran, Kopija, Referenca. Če ne vpisujemo imen, potem program v tem polju vodi evidenco o zadnji narejeni strani. Če je v tem polju vpisano ime strani ki že obstaja, potem se novi strani priredi drugačno ime (šteje se številka na koncu imena).
  • gumb "prazna stran" - naredi novo prazno stran tik za trenutno izbrano in se premakne na narejeno stran
  • gumb "kopija" - naredi kopijo trenutno izbrane strani na isti način
  • gumb "referenca" - naredi novo stran na isti način in vsem elementom priredi "reference" namesto kopij

Razlika med referenco in kopijo:

Če se kopija spremeni na kakršenkoli način, to na original ne vpliva.

Če pa spremenimo referenco (npr. da se ji spremeni lastnost, da se premakne,...), pa se z originalom zgodi isto. Reference so uporabne v primeru, ko je potrebno, da je prejšnja stran vidna tudi na naslednji. Če je potrebno, da je viden le del slike, se naredi prazna stran, nato pa se reference nastavi preko lastnosti (skupine – dodamo novo stran med skupine v katerih je ta element). 

 • odločitev "ponavljaj" - animacija je lahko neskončna (drugače se konča ko pride do zadnje strani)
 • odločitev "pokaži vse skupine" - gumbi za sprehajanje po straneh prikažejo tudi ti. sistemske skupine: pomožne črte, teksti, kote, šrafure. Neuporabno za sprehajanje po straneh.
 • vpisno polje "hitrost animacije" - sem se vpiše čas ki naj poteče preden se izriše naslednja stran. Dovoljene so tudi decimalne vrednosti kot 0,01, kar naj bi pomenilo 100 strani na sekundo (ker sistem ponavadi ni sposoben risati tako hitro, se pač izriše naslednja stran kolikor hitro se more), pa tudi npr. 100 (tj. vsakih 100 sekund se naj pokaže nova stran - enostavna rešitev za npr. predstavitev).

Na desni strani so še bližnjice (gumbi) do nekaterih najpomembnejših dialogov:

 • gumb "zaščita"
 • gumb "skupine" - tu se da spremeniti vrstni red strani, če je to potrebno, pa tudi preimenovati strani naknadno, če npr. ne vpisujemo imen sproti (desni klik v prvem stolpcu, na imenu skupine).
 • gumb "privzete nastavitve" - izbiramo barvo, tip črte,... za nove elemente. Tu lahko nastavimo tudi referenčne strani, če rišemo naknadno nek nov detail, za katerega želimo da je viden na več ravninah hkrati (kot referenca - če potrebujemo kopijo detaila, potem nam to ne pomaga ampak uporabimo odložišče).
 • Novo šrafiranje/zapolnjevanje: odslej upošteva tudi elipse. Če so določeni elementi označeni, potem pri izračunu konture upošteva samo te (pospeševanje izračuna, posebni efekti).
 • Nov način računanja presečišč: tudi tu so odslej podprte elipse.
 • Nov izris besedila (velja predvsem za windows pisave (TTF,...)). Po novem za Windows pisave velja, da je možno nastaviti proporcionalni ali neproporcionalni izris in razmik med znaki. Spremenili so se tudi pomeni vrednosti za višino in širino znakov (uskladitev z vektorsko pisavo), s tem, da se stare slike popravijo ob odpiranju.
 • Nov dialog za nastavitve. Odslej je več dialogov (splošne nastavitve, pisava, kote, šrafura,...) združenih v enega z zavihki.
   
 • Branje in zapis elipse v DXF.
 • Orodji za vzporednice sta razširjeni še na kroge in elipse (risanje koncentričnih krogov in elips). Pri risanju koncentričnih elips s podanim odmikom pomeni odmik najmanjšo razdaljo med konturama (torej tam, kjer sta elipsi najožji).
 • DFT datoteka je še vedno prenosljiva (čeprav spremenjena) tako naprej kot nazaj, s tem da z različicama 2.0 in 2.032 ne boste videli slike, če je bila le-ta zaščitena pred spreminjanjem.
 • Zapis v BMP Obstojećo sliko lahko zapišemo v rastersko datoteko tipa BMP.
 • Dopolnjen zapis v EMF Pri zapisu slike v EMF format program upošteva le aktualno prikazano sliko.
 • Nove nastavitve slike Dodane so možnosti glede nalaganja slike za izdelovanje večravninskih predlog. Te nastavitve se shranijo skupaj s sliko, na kateri so bile nastavitve izvedene. Pravtako se shrani tudi izbira za "ponavljaj" animacijo (da/ne) in "hitrost animacije iz dialoga "pregled skupin".